Language : TH  l   EN
 
 
     
 
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ระเบียบข้อบังคับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

 

1. ส่งเสริมและดำเนินการเพื่อป้องกันและรักษาโรคตับ

2. บำรุง ส่งเสริม เผยแพร่วิทยาการทางการแพทย์ และอบรมเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถแก่ แพทย์ พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคตับ

3. ส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับโรคตับให้แก่ประชาชน ทั้งด้านการป้องกันและการรักษา

4. ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับ หรือผู้ป่วยโรคอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เป็นอันตรายแก่ตับ ให้ได้รับการรักษาตาม ความเหมาะสม

5. ร่วมมือ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิกับประชาชน สถาบันการแพทย์ และองค์กรวิชาชีพอื่นๆทั้งในประเทศและ ต่างประเทศเพื่อ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและเพื่อสาธารณะ ประโยชน์อื่นๆทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด


 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com