Language : TH  l   EN
 
 
     
 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการก่อตั้งมูลนิธิ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคตับชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน (2016-2019)
ศ.เกียรติคุณนพ.เติมชัย ไชยนุวัติประธาน
พลตรี นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิรองประธานและเลขาธิการ
คุณฤทธิ์ ธีระโกเมนฝ่ายกิจกรรมเพื่อประชาชน
รศ.นพ ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม
รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดีฝ่ายวิชาการและเหรัญญิก
ศ.นพ.สุทัศน์ ศรีพจนารถกรรมการ
รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์กรรมการ
รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญกรรมการ
ผศ.พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติกรรมการ
ผศ.นพ.มล.ทยา กิตติยากร กรรมการ

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคตับชุดเดิม (2007-2011)

 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com